Buyfresh garantuoja prekių kokybę. Informaciją dėl netinkamos prekių kokybės, užsakovas privalo pareikšti praėjus ne daugiau, kaip 4 valandoms po prekių gavimo, el. Paštu: infoLT@buyfresh.com.